Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΤΖΕΚΤ

I dig stories – Stories Educational Learning Facilities

 

Το πρότζεκτ «Μου αρέσουν οι ιστορίες- Ιστορίες Εκπαιδευτικά Εργαλεία Μάθησης ” έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική Υπηρεσία της Ιταλίας Indire στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, Στρατηγικές Συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η ιδέα του πρότζεκτ αναπτύχθηκε από την ανάλυση των αναγκών του πληθυσμού της Ε.Ε. που συνεχώς εξελίσσεται με την εισροή νέων πληθυσμών, που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή βρίσκονται ακόμα σε κίνηση, και με τη μεγάλη διάδοση των ψηφιακών μέσων.

Έχουμε αναπτύξει ένα έργο που συνδυάζει τα νέα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία με την απόλαυση για την ανακάλυψη της συναισθηματικής και δημιουργικής δυναμικής των ομάδων, οι οποία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βγουν από την κατάσταση της κοινωνικής τους αφάνειας.

Είμαστε στην πραγματικότητα πεπεισμένοι ότι το να δίνεις πίσω την αξιοπρέπεια των ατόμων είναι ένα βασικό και ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία κάθε δυνατής πορείας προς την ένταξη.

Έτσι, αποφασίσαμε ότι η Ψηφιακή Αφήγηση (DST) ήταν το εργαλείο για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες και να επιτύχουμε τους στόχους μας. Η ψηφιακή αφήγηση αναφέρεται σε μια σύντομη μορφή των ψηφιακών ταινιών λήψης που επιτρέπει στους καθημερινούς ανθρώπους να μοιραστούν τις πτυχές της ιστορίας της ζωής τους. Η ψηφιακή αφήγηση είναι ένας σχετικά νέος όρος που περιγράφει την νέα πρακτική των απλών ανθρώπων που χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για να πουν την προσωπική τους ιστορία, παρουσιασμένη με μια συναρπαστική μορφή συναισθηματικής δέσμευσης .

Η Ψηφιακή Αφήγηση μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία κατά την οποία διαφορετικοί άνθρωποι μοιράζονται την ιστορία της ζωής τους και τη δημιουργική φαντασία τους με άλλους μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Στην Ψηφιακή Αφήγηση οι συμμετέχοντες παίρνουν ενεργό ρόλο στη μάθηση και δε δέχονται παθητικά πληροφορίες. Γίνονται δημιουργοί γνώσεων, παραγωγοί, εκδότες, και αξιολογητές.

Μου αρέσουν οι ιστορίες – Ιστορίες Εκπαιδευτικά Εργαλεία Μάθησης, Λειτουργίες

 • Δημιουργία και διάδοση μεθοδολογικού οδηγού για τη μεθοδολογία της Ψηφιακής Αφήγησης
 • Εκπαίδευση των οργανώσεων της σύμπραξης στην Ψηφιακή Αφήγηση
 • Εφαρμογή της Ψηφιακής Αφήγησης στις εκπαιδευτικές διαδικασίες των εταίρων , ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια ειδικών εργαστηρίων που στοχεύουν να ικανοποιήσουν διαγενεακούς και διαπολιτισμικούς σκοπούς
 • Η ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης που θα ακολουθεί την ανατροφοδότηση από την εφαρμογή
 • Η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας, που θα προσφέρει στο ψηφιακό κοινό χώρο για τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας και την ανταλλαγή εκπαιδευτικών υλικών
 • Η προώθηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της Ψηφιακής Αφήγησης ως νέα εργαλεία με τη διάδοση της εργαλειοθήκης και της υλοποίησης μιας εκδήλωσης που να απευθύνεται σε εκπαιδευτές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όλα τα πνευματικά προϊόντα θα είναι διαθέσιμα να κατεβαστούν ελεύθερα με την ένδειξη the Creative Commons “Attribution – Non Commercial – Share Alike 4.0 international” license.

Αυτή η άδεια επιτρέπει στον καθένα, όπως και στους συμμετέχοντες του εργαστηρίου και σ`αυτούς που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις και όλους τους χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να αλληλεπιδράσουν και να δημιουργήσουν με βάση όλα τα υλικά που δημιουργήθηκαν χωρίς να τα χρησιμοποιήσουν εμπορικά, αρκεί να αναφέρουν τους δημιουργούς των έργων και τους ακριβείς όρους.

The partnership is composed by:

το πρότζεκτ θα παράξει 3 βασικά πνευματικά προϊόντα:
IO1 - e-learning πλατφόρμας

Την πλατφόρμα που τώρα χρησιμοποιείτε, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύσουν τις ψηφιακές ιστορίες του έργου σε μια κεντρική ιστοσελίδα μαζί με περιγραφές και επιπρόσθετες πληροφορίες. Η πλατφόρμα προσφέρει:

– Μεθοδολογικό οδηγό στην Ψηφιακή Αφήγηση δες ΙΟ2 για λεπτομέρειες)
– Η πρακτική εργαλειοθήκη για να ετοιμάσεις και να οργανώσεις το δικό σου εργαστήριο Ψηφιακής αφήγησης (δες στο IO3 για λεπτομέρειες)
– επιπρόσθετο υλικό για εκπαιδευτικούς και οργανωτικούς σκοπούς
Σύνδεσμοι και άλλες πηγές
– παραδείγματα καλών πρακτικών των υπαρχόντων πρότζεκτ
– νέα σχετικά με τη Ψηφιακή Αφήγηση
– μοντέλα που μπορείς να κατεβάσεις για εκπαιδευτές Ψηφιακής Αφήγησης για την οργάνωση εργαστηρίων

IO2 - Μεθοδολογικό οδηγό στην Ψηφιακή Αφήγηση

Οι συνάδερφοι από την οργάνωση Anthropolis, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, θα γράψουν έναν κατανοητό Μεθοδολογικό οδηγό για την Ψηφιακή Αφήγηση. Οι θεματικές στις οποίες ο οδηγός θα αναπτυχθεί είναι:

– Ψηφιακή Αφήγηση: μια εκπαιδευτική διαδικασία που καλύπτει τις ανάγκες και τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων
– Εκπαίδευση σε περιβάλλον 2.0
– Η εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα
– Μέθοδος και πρακτική Ψηφιακής Αφήγησης

IO3 - πρακτική εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη θα παρουσιάσει την εφαρμογή της Ψηφιακής Αφήγησης στο πρότζεκτ. Η εργαλειοθήκη θα δημιουργηθεί από τον συνδυασμό των υλικών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τα κυριότερα σημεία του μεθοδολογικού οδηγού, τη γνώση και τις ικανότητες που θα αποκτηθούν από τους εκπαιδευτές των εταίρων που θα συμμετάσχουν στο εργαστήριο της συνάντησης στη Βουδαπέστη και τα αποτελέσματα των τοπικών εργαστηρίων που θα πραγματοποιήσει ο κάθε εταίρος ξεχωριστά για να διαδώσει την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία. Η εργαλειοθήκη θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των τοπικών εργαστηρίων: κάθε εταίρος θα συγκεντρώσει όλο το υλικό, τα βίντεο, το αφηγηματικό υλικό, την ανατροφοδότηση και τα σχόλια που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

Όλα τα πνευματικά προϊόντα θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερο κατέβασμα κάτω από την άδεια Creative Commons “Attribution – Non Commercial – Share Alike 4.0 .

Με μια τελική αξιολόγηση 95/100, το πρότζεκτ έλαβε τη μεγαλύτερη αξιολόγηση που έχει λάβει ποτέ πρότζεκτ.

Αυτά είναι τα βήματα έως τώρα:

 • Η πρώτη συνάντηση έγινε στη Γένοβα (IT) την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
 • Όλα τα ψηφιακά μέσα είναι ενεργά: ψάξτε αυτό που προτιμάτε και κάντε εγγραφή για να παρακολουθήσετε τις ενημερώσεις του πρότζεκτ ανάμεσα στα: LinkedIn [7] – facebook [8] – google+ [9] – twitter
 • Αυτή η πλατφόρμα είναι έτοιμη και ενεργή (IO1)

Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για να:

 • να ετοιμάσουμε την εκπαιδευτική συνάντηση στη Βουδαπέστη, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 4 και 8 Απριλίου
 • να προετοιμάσουμε τη δεύτερη διεθνή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη στις 9 και 10 Απριλίου
 • να γράψουμε και να οριστικοποιήσουμε τον μεθοδολογικό οδηγό Ψηφιακής Αφήγησης/li>

Μπορείτε να λάβετε τις ενημερώσεις για την εφαρμογή του πρότζεκτ κάνοντας εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Για περισσότερες πληρφορίες και λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας στέλνοντας e-mail στον Paolo Brusa στο: idigstories@19.coop