Zaznacz stronę

Project

I dig stories – Stories Educational Learning Facilities

 

Projekt “I dig stories – Stories Educational Learning Facilities” realizowany jest przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz włoskiej Narodowej Agencji Indire w ramach programu Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja dorosłych.

Idea tego projektu powstała w wyniku analizy potrzeb populacji UE, która z związku z napływem nowej ludności i rozpowszechnianiem się mediów cyfrowych, podlega nieustannym zmianom.

Opracowaliśmy projekt łączący nowoczesne, cyfrowe narzędzia edukacyjne z odkrywaniem niezwykłej dynamiki zachowań zbiorowych, w zakresie emocji i kreatywności, umożliwiając uczestnikom wyjście ze społecznego ukrycia.

Jesteśmy przekonani, że przywrócenie godności jednostkom jest podstawowym i kluczowym krokiem na etapie budowania drogi do większego społecznego włączenia.

Następnie zdecydowaliśmy, że cyfrowe opowieści (DST) będą narzędziem, które wyjdzie naprzeciw tym potrzebom i pozwoli zrealizować nasze cele. DST odnosi się do tworzenia treści multimedialnych w formie filmów, za pomocą których zwykli ludzie mogą podzielić się z innymi swoimi historiami. DST jest stosunkowo nowym zjawiskiem, polegającym na wykorzystaniu przez zwykłych ludzi narzędzi cyfrowych do przedstawienia ich osobistej ‘historii’ w ciekawej i emocjonalnie angażującej formie.

Tworzenie opowiadań cyfrowych można zdefiniować jako proces, w którym ludzie dzielą się swoimi życiowymi historiami i kreatywnymi produkcjami z innymi, poprzez Internet i inne systemy elektronicznej wymiany danych. Tworząc cyfrowe opowieści, uczestnicy biorą aktywny udział w procesie uczenia się, stają się twórcami, producentami, wydawcami, oceniającymi a jednocześnie biorą udział w wymianie wiedzy.

Projekt „I dig stories – Stories Educational Learning Facilities” zakłada:

 • Stworzenie i upowszechnienie przewodnika po metodyce tworzenia opowieści cyfrowych (DST)
 • Przeszkolenie organizacji edukacyjnych wchodzących w skład konsorcjum w zakresie DST
 • Pomoc we wdrażaniu DST do działań edukacyjnych organizowanych przez partnerów, tak aby wyjść naprzeciw ich potrzebom przy realizacji warsztatów skierowanych do beneficjentów
 • Opracowanie zestawu narzędzi po uzyskaniu informacji zwrotnej z procesu implementacji
 • Stworzenie platformy e-learningowej, która udostępni przestrzeń publiczną dla społeczności edukatorów i wymiany materiałów edukacyjnych
 • Promocja platformy e-learningowej i tworzenia cyfrowych opowieści jako nowych narzędzi edukacyjnych, poprzez upowszechnianie tych narzędzi i zorganizowanie konferencji skierowanej do edukatorów, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim

Wszystkie rezultaty intelektualne i produkty będzie można pobrać bez opłat w ramach licencji Creative Commons “Attribution – Non Commercial – Share Alike 4.0 international”

Licencja ta pozwala zarówno uczestnikom warsztatów, wszystkim uczestnikom konferencji jak i użytkownikom platformy na remiksowanie, ulepszanie oraz tworzenie na bazie wszelkich materiałów z projektu, w celach niekomercyjnych, pod warunkiem uznania praw autorskich oraz dalszego uznania tej samej formy licencji.

The partnership is composed by:

w ramach projektu powstaną trzy główne rezultaty intelektualne:

IO1 - platforma e-learning

the platform you are currently using, which allow users to publish the project digital stories on a central website together with descriptions and additional information. The platform offers:

– methodological guide to DST (see IO2 for details)
– the practical toolkit to prepare and manage your own workshop on DST (see IO3 for details)
– general information on digital storytelling
– additional material for educational and organisational purposes
– links and further literature
– best practice examples of existing projects
– news on the topic of digital storytelling
– downloadable models for digital storytelling trainers for the set up of workshops

IO2 - przewodnik metodyczny DST

The collegues from Athropolis, with the contribution of all project partners, will write a comprehensive Methodological Guide to the Digital Storytelling. The thematics in which the guide will be developed are:

– Digital Story Telling: an educational procedure meeting the needs and the creativity of the participants
-Education in 2.0 environment
-The educational e-platform
-Digital Story-telling Method and praxis

IO3 - zestaw praktycznych narzędzi

The Tool-kit will present the implementation of the Digital Story Telling in the project. The toolkit will be created by merging together the e-platform materials, the highlights from the methodological guide, the knowledge and skills gained by partners professional during the joint staff training in Budapest and the results of local workshop held in each single local partners by partners to disseminate the practice. The toolkit will be the result of these local workshops: each partner will collectall materials, video, narrative sets, feedback and comments developped during the workshop sessions.

Wszystkie rezultaty pracy intelektualnej oraz produkty można pobrać bezpłatnie w ramach licencji Creative Commons “ Creative Commons “Attribution – Non Commercial – Share Alike 4.0 international”.

Projekt otrzymał 95/100 punktów z ewaluacji, jest to jeden z najwyższych dotychczas odnotowanych wyników.

Do tej pory podjęto następujące działania:

 • Pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie, które odbyło się w Genui (IT) 28 i 29 października.
 • Wykorzystano wszystkie ważniejsze media cyfrowe – wybierz to które wolisz i śledź aktualności na: LinkedIn [7] – Facebook [8] – Google+ [9] – Twitter
 • Platforma (IO1) jest już gotowa i w użyciu

Obecnie pracujemy nad:

 • Przygotowaniem 5-dniowego szkolenia LLTA w Budapeszcie, zaplanowanego na 4-8 kwietnia
 • przygotowaniem drugiego spotkania partnerskiego, które odbędzie się w Budapeszcie 9 i 10 kwietnia
 • napisaniem przewodnika metodycznego DST

Aktualności dotyczące wdrażania projektu można otrzymywać subskrybując nasz newsletter.

Po więcej informacji prosimy o kontakt z Paolo Brusa: idigstories@19.coop