Επιλογή Σελίδας

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Η Ψηφιακή Αφήγηση αναφέρεται σε μια σύντομη μορφή δημιουργίας ψηφιακής ταινίας που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μοιραστούν πτυχές της ιστορίας της ζωής τους δημιουργώντας μια ψηφιακή διήγηση σε προσωπικά, κοινωνικά, διαπολιτισμικά και διαγενεακά θέματα. Είναι μια νέα πρακτική συνηθισμένων ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν για να πουν την προσωπική τους «ιστορία» (ψηφιακές διηγήσεις), συχνά δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα και συναισθηματικά δεσμευτική φόρμα.

Είναι η διαδικασία όπου διαφορετικοί άνθρωποι μοιράζονται την ιστορία της ζωής τους και τη δημιουργική φαντασία τους με άλλους, μέσω των νέων τεχνολογιών και προσβάσιμων τεχνικών παραγωγής και λογισμικού. Μέσω της σύμπραξης με οργανώσεις και ιδρύματα, η μέθοδος της Ψηφιακής Αφήγησης προσφέρει δημιουργία ιστοριών και υπηρεσίες διανομής ιστοριών, προωθώντας τη δύναμη των ατομικών φωνών. Το πρότζεκτ θα επιτρέψει τη μεταφορά ικανοτήτων, ώστε να παραχθεί και να μοιραστεί η Ψηφιακή Αφήγηση σ`ένα πλατύτερο κοινό.

Μετά από το εργαστήριο, διάρκειας μιας εβδομάδας τον Απρίλιο του 2016, το εργαστήριο του προσωπικού των οργανώσεων θα μεταφέρει τη μεθοδολογία στις εθνικές και τοπικές ομάδες-στόχου, που θα μάθουν από εκπαιδευμένα στελέχη να δουλεύουν σε τοπικές μνήμες και σε εικόνες από προσωπικά αρχεία. Πέντε εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στην Ουγγαρία, Ιταλία, Αγγλία, Πολωνία και Ελλάδα. Καθώς το προσωπικό προετοιμάζεται για την εκπαίδευση και καθώς περιμένουμε για την παραγωγή των βίντεο που είναι βασισμένα στο πρότζεκτ, εδώ θα βρείτε μερικά βίντεο που δημιούργησαν οι συνάδερφοι του Anthropolis.